• 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
Wybrane losowo.

Witold Kuzebski

PLN
Przewodnik po ustawie o ROD

 

 
Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

Odwiedziny

Strona startowa

 

 

 

 

  

 
 
 
Uchwalony 23.10.2014 roku na Nadzwyczajnym XI Zjeździe PZD
 
Delegaci obecni podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 23 października br., uchwalili nowy Statut PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obowiązującego statutu.
 
 
 
 


 

 

 

 

W najnowszym wydaniu magazynu „Mój ogródek” zapoznamy Państwa m. in. z tajnikami uprawy róż. Trzeba, bowiem pamiętać, że to właśnie jesienią wybór odmian jest największy a sadzone w tym okresie róże przyjmują się doskonale. Sprawdzone odmiany róż dostępne są również w sprzedaży wysyłkowej w naszym sklepie internetowym.

 


 
 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji".

 


logo-PZD_K       
  Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski
z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lubickiej 12 a,
 
 
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000293886, NIP  879-00-07-063
 
 
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
 
„Budowę świetlicy z częścią administracyjno – socjalną wraz z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej do poszczególnych działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ‘Pod Sosnami’ w Toruniu, przy ul. Poznańskiej 296c”
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:siedziba zamawiającego, 24.11.2014 r. do godz.1100
Komisja przetargowa przystąpi do wyboru oferty w dniu 24.11.2014 r.
Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2015 r.
Wszelkie materiały niezbędne do opracowania oferty przetargowej dostępne są do pobrania w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 – osoba do kontaktu p. Maciej Kamiński – Inspektor ds. inwestycji,
Tel. 56 655-32-13, 56 655-33-34,
 

 

Pełna treść ogłoszenia, wraz z wymaganiami jakie powinna spełniać oferta oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest także na stronie: Przetarg na budowę świetlicy.

2014-11-20 23:08
2014-11-20 23:04
2014-11-20 23:02
2014-11-20 22:59
2014-11-20 22:57
2014-11-20 22:55
2014-11-20 22:53
2014-11-20 22:42
2014-11-20 22:36
2014-11-20 22:33
2014-11-20 22:31
2014-11-20 22:27
2014-11-20 22:25
2014-11-20 22:22
2014-11-20 22:19
2014-11-20 22:16
2014-11-20 22:13
2014-11-20 22:10
2014-11-20 22:06
2014-11-20 22:03 
2014-11-20 21:57
2014-11-20 21:52
2014-11-20 21:47
 

 
 
 
2014-11-20 13:35
 
"Coraz krótszy dzień i raczej kiepska pogoda, większość prac ogrodowych została już zakończona a myślami jesteśmy coraz bliżej Świąt. Warto jednak nawet teraz poświęcić trochę czasu działce. Zawsze jest trochę prac, o których nie powinniśmy zapominać, można też pomyśleć o świątecznych dekoracjach lub po prostu podziwiać urodę szaty roślinnej, która odpowiednio zaaranżowana, nawet bez szronu i śniegu potrafi być bardzo atrakcyjna" - czytamy w 'działkowcu'.
 
 
 
  

  
 
 
13 listopada 2014 roku, w sali kina „Rondo”, na zaproszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „1 maja” w Chełmnie przybyli na zebranie wszyscy użytkownicy działek ogrodu, by zgodnie z wymogami Ustawy o ROD z 13.12.2013 roku, zadecydować o przyszłości swojego ogrodu. 
 
 
 

 
 
 
  
  
 

 
2014-11-20 09:23
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2014-11-14 14:07
 
 
Wystąpienia działkowców w obronie obywatelskiej ustawy o ROD doczekały się reakcji ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Pod koniec października Biuro RPO  wystosowało (jednobrzmiące) pisma do jednostek PZD, które apelowały do prof. Ireny Lipowicz o zaprzestanie kwestionowania ustawy o ROD. W odpowiedzi Prezes Eugeniusz Kondracki w imieniu KR PZD skierował do RPO kolejne wystąpienie, w którym odniósł się do kwestii podniesionych w otrzymanym piśmie i zaproponował organizację spotkania z przedstawicielami działkowców.

 

 


 

 
2014-11-13 19:54

"Okazuje się, że kontrowersyjny wyrok NSA dotyczący altan grozi nie tylko rozbiórkami, ale również stanowi pretekst do opodatkowania działkowców. Tak bowiem postąpili urzędnicy z Torunia, którzy wystąpili do toruńskiego ROD „Międzyrzecze” o przekazanie szeregu informacji o działkowcach i ich altanach". 

2014-11-14 11:31
2014-11-14 11:24
2014-11-14 11:19
2014-11-14 11:11
2014-11-14 10:59
2014-11-14 10:57
2014-11-14 08:39
2014-11-14 08:37
2014-11-14 08:36
2014-11-14 08:29
2014-11-14 08:27
2014-11-14 08:26

 


 

2014-11-07 10:24
2014-11-07 10:16
2014-11-07 10:15
2014-11-07 10:09
2014-11-07 08:42
2014-11-07 08:33
2014-11-07 08:29
 
 

 
2014-11-05 15:31
"Działkowcy o spokoju mogą zapomnieć. Urzędnicy podatkowi są zawsze czujni, zwarci i gotowi. Tym razem wiele wskazuje na to, że będą próbowali sięgnąć po grosz właśnie do kieszeni właścicieli altan w ROD" - czytamy w Dziennku Trybuna.
 
 

 


 

2014-11-04 12:52
2014-11-04 12:51
2014-11-04 12:47

 


 

 
 
2014-11-03 15:18

 

 


 
 
 
Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu.

 

 


2014-10-27 14:55
 Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Ten dzień, z całą pewnością zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.

2014-10-31 09:29
2014-10-31 09:28
2014-10-31 09:25
2014-10-31 09:20
2014-10-31 09:15
2014-10-31 09:08
2014-10-31 09:06
2014-10-31 08:58
2014-10-31 08:56
2014-10-31 08:55
2014-10-31 08:53

 


Stanowisko ROD "Mostki"

2014-10-29 13:01
2014-10-29 12:58
2014-10-29 10:03
2014-10-29 09:59
2014-10-29 09:56
2014-10-29 09:52
2014-10-29 09:48
2014-10-29 09:44
2014-10-29 09:34
2014-10-29 09:31
2014-10-29 09:25
2014-10-29 09:22
2014-10-29 09:16
2014-10-29 09:11

 


2014-10-27 15:37
 "Zjazd stwierdza, że przyszłość i rozwój ogrodów działkowych w naszych miastach zależy od dwóch czynników: od stabilizacji prawnej i otwarcia ogrodów dla mieszkańców miast. Aby ogrody mogły się rozwijać muszą mieć pewność dalszego istnienia, wtedy jest motywacja do inwestowania w infrastrukturę i sens angażowania ludzkiej pracy i ofiarności" - czytamy w stanowisku podjętym na Nadzwyczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.

 

 

 


2014-10-27 09:40
 "Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że rolą organizacji społecznych jest angażowanie się w proces rozwiązywania problemów społecznych i publicznych. Nie chodzi jednak o politykę rozumianą jako walka o władzę, ale o czynny udział w debacie publicznej w celu realizacji wartości i idei będących podstawą ruchu ogrodnictwa działkowego" - czytamy w stanowisku podjętym przez delegatów podczas Zjazdu.
 
 

 
2014-10-27 09:38
 W związku z wystąpieniem skierowanym przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz jej wypowiedziami dla mediów, w których kwestionuje konstytucyjność obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako najwyższy organ samorządu Polskiego Związku Działkowców wystosował do prof. Ireny Lipowicz swoje stanowisko w tej sprawie.
 

 
2014-10-27 09:36
 
 
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD (ZDJĘCIA).
 
 
 

 
2014-10-27 09:34
 
 W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczyli Izabela Ożegalska z OZ w Łodzi i Tadeusz Jarzębak z OZ w Szczecinie. Delegaci przyjęli nowy statut, który z dniem przyjecia wchodzi w życie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych dotychczasowy statut obowiązywał tylko do czasu uchwalenia nowego statutu.

 

 

 


 

 
 
2014-10-22 08:57
 W październiku br. Rodzinne Ogrody Działkowe rejonu włocławskiego przeżywają gorący okres przygotowań i przeprowadzania zebrań decydujących o wyborze stowarzyszenia ogrodowego. Na ten miesiąc zdecydowała sie liczna grupa ogrodów, licząc na najlepszą frekwencję i przemyślane decyzje użytkowników działek.
 
  

 
2014-10-15 13:36
 "Projekt zmiany zapisów odnoszących się do definicji altany, którą posiada każdy z ponad miliona działkowców w Polsce, został wypracowany przez samych zainteresowanych, czyli nas dzialkowców" - pisze w swoim wystąpieniu do Marszałka Sejmu RP Piotr Gadzikowski Członek PZD w ROD "Pod Dębem" w Grudziądzu.

 


2014-10-15 08:06
 
"Komitet jest reprezentantem 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem. W ich imieniu zwracamy się do Pana o rozważenie możliwości wycofania się przez Klub PO ze składania osobnego projektu ustawy. Biorąc pod uwagę etap w jakim już znajduje się inicjatywa obywatelska, z punktu widzenia działkowców dużo korzystniejszym byłoby poparcie przez parlamentarzystów PO idei szybkiego przystąpienie przez Sejm do prac nad projektem zgłoszonym przez Komitet" - czytamy w piśmie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" skierowanym do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

 

 


 

2014-10-10 14:36
  
Wicemarszałek Wenderlich wyraził ubolewanie w związku ze szkodliwą interpretacją prawa przez NSA w zakresie definicji altany i konsekwencji tego dla wszystkich działkowców. W miłej atmosferze podsumował wieloletnią owocną współpracę z działkowcami i zapewnił o dalszym poparciu swojej formacji dla spraw działkowców.

 


 

2014-10-10 14:35
 Podczas składania podpisów poparcia dla projektu „Stop rozbiórkom altan”, delegacja działkowców została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z PiS. W spotkaniu z marszałkiem wzięli udział: posłowie PiS Bartosz Kownacki i Wojciech Zubowski, przewodniczący delegacji wiceprezes KR PZD Tadeusz Jarzębak – prezes OZ PZD w Szczecinie, mecenas Tomasz Terlecki – wicepełnomocnik komitetu „Stop Rozbiórkom Altan”, Barbara Kokot – prezes OZ PZD w Bydgoszczy, Józef Noski – prezes OZ Śląskiego PZD, Agnieszka Sycz – prezes OZ Podkarpackiego PZD.

 


 

2014-10-10 14:34
 "Burzyć jest bardzo łatwo, budować o wiele trudniej, dlatego nie możemy dopuścić do likwidacji altan w ROD. Sejm musi podejść z dużą uwagą do tego projektu, bo cieszy się on niekwestionowanym poparciem obywateli. Obiecuję, że zrobimy wszystko, by nie przedłużać prac sejmowych. Mam nadzieję, że żaden klub nie będzie ich utrudniał, gdyż potrzeba zmian w prawie budowlanym wydaje się oczywista” – mówił podczas spotkania z przedtsawicielami działkowców wicemarszałek sejmu Eugeniusz Grzeszczak.

 

 

 
 
 
„Nie oddamy naszych altan”-skandowali dziś przed Sejmem przedstawiciele Komitetu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” oraz działkowcy, którzy przyjechali do Warszawy, by złożyć blisko 700 000 podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem obywatelskim, mającym uchronić przed masową rozbiórka 900 000 altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

  


 

DSC06016.jpg


 

9 września działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów, które zebrali pod projektem "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN". Złożenie podpisów poprzedziła konferencja prasowa w której wizęli także udział posłowie, reprezentujący rózne parie polityczne. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ (LINK)

 

 

 


2014-10-07 13:11
2014-10-07 13:05
 

2014-10-05 09:49
  W sobotę 4 października 2014 r na terenie Włocławka odbyło się kolejne zebranie decydujące o wyborzae stowarzyszenia ogrodowego, tym razem  w jednym z większych  ogrodów - Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  "Łęg" .

 

  


 
http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg
 
 
Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 681 tysięcy osób.

 

 


2014-10-02 09:13
 Działkowcy z ROD „STAROGRÓD” w dniu 30.09.2014r. zebrali się w Garnizonowym Klubie aby dokonać wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ogród zgodnie z Ustawą z dnia 13.12.2013r.

 

 


 
 
2014-09-29 20:22
 
 W dniu 28 września 2014r.w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyszłość we Włocławku odbyło się ustawowe zebranie działkowców w sprawie wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło ogród.

 

 


2014-09-29 15:18
2014-09-29 15:08
2014-09-29 15:03
 

 http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg
 
Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 464 tysięcy osób.

 


 
 
2014-09-29 13:07
 
Krajowa Rada PZD, podczas swojego posiedzenia w dniu 25 września br., zapoznała się z projektem Statutu PZD opracowanym przez komisję statutową i postanowiła zwrócić się do XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD o przyjęcie dokumentu pod obrady wraz z wnioskiem o jego uchwalenie.

 


 
 
 
 
"W imieniu miliona polskich działkowców, Krajowej Rady PZD obradującej w dniu dzisiejszym, a także swoim jako Prezesa Polskiego Związku Działkowców, pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne gratulacje z okazji objęcia funkcji Prezesa Rady Ministrów. Mam świadomość, że funkcja ta wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami i obowiązkami, dlatego życzę Pani jak najwięcej satysfakcji z podejmowanych działań oraz samych sukcesów" - czytamy w liście przekaznym nowej Prezes Rady Ministrów Ewie Kopacz 
 

 
2014-09-29 12:58
 
25 września br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięli także członkowie komisji statutowej, gdyż jeden z najważniejszych tematów narady dotyczył nowego statutu PZD.

 


 
 
Krajowa Rada PZD uznaje, że Związek powinien aktywnie uczestniczyć w zbliżających się wyborach samorządowych, które mają zasadnicze znaczenie dla losu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Decyzje, jakie zapadają na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych, rzutują bezpośrednio na funkcjonowanie ROD.

 

 
 

 
Krajowa Rada PZD na bieżąco śledzi i ocenia stan przeprowadzania zebrań wszystkich działkowców, do odbywania których zobligowała PZD ustawa z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 


2014-09-29 08:39
 Od wielu lat Związek podejmuje działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD. Działania te polegają m.in. na pozyskiwaniu dokumentacji formalno-prawnej, ujawnianiu praw przysługujących PZD do gruntów ROD w księgach wieczystych, zabezpieczaniu istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy też obronie ROD przed negatywnymi skutkami roszczeń.

  


 
http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg
Podczas trwającej od dwóch miesięcy akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, uzyskał on poparcie przeszło 400 000 osób. Wynik ten już dziś pozwala stwierdzić, że zainicjowana przez Związek kampania pozyskania społecznego poparcia dla inicjatywy służącej ochronie praw działkowców, po raz kolejny osiągnęła sukces.
 
 
 


 

 

 

 

 MAPA OKRĘGU TORUŃSKO - WŁOCŁAWSKIEGO PZD

 

  

  

 

 

 

 

 •  
 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony: