• 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
Przewodnik po ustawie o ROD

 

 
Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

Odwiedziny

Strona startowa

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014-09-29 13:07
 
Krajowa Rada PZD, podczas swojego posiedzenia w dniu 25 września br., zapoznała się z projektem Statutu PZD opracowanym przez komisję statutową i postanowiła zwrócić się do XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD o przyjęcie dokumentu pod obrady wraz z wnioskiem o jego uchwalenie.
 
 


 

 

 


 

 

 
 
2014-09-29 20:22
 
 W dniu 28 września 2014r.w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyszłość we Włocławku odbyło się ustawowe zebranie działkowców w sprawie wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło ogród.

 

 


2014-09-29 15:18
2014-09-29 15:08
2014-09-29 15:03
 

 http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg
 
Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 464 tysięcy osób.

 


 
 
2014-09-29 13:07
 
Krajowa Rada PZD, podczas swojego posiedzenia w dniu 25 września br., zapoznała się z projektem Statutu PZD opracowanym przez komisję statutową i postanowiła zwrócić się do XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD o przyjęcie dokumentu pod obrady wraz z wnioskiem o jego uchwalenie.

 


 
 
 
 
"W imieniu miliona polskich działkowców, Krajowej Rady PZD obradującej w dniu dzisiejszym, a także swoim jako Prezesa Polskiego Związku Działkowców, pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne gratulacje z okazji objęcia funkcji Prezesa Rady Ministrów. Mam świadomość, że funkcja ta wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami i obowiązkami, dlatego życzę Pani jak najwięcej satysfakcji z podejmowanych działań oraz samych sukcesów" - czytamy w liście przekaznym nowej Prezes Rady Ministrów Ewie Kopacz 
 

 
2014-09-29 12:58
 
25 września br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięli także członkowie komisji statutowej, gdyż jeden z najważniejszych tematów narady dotyczył nowego statutu PZD.

 


 
 
Krajowa Rada PZD uznaje, że Związek powinien aktywnie uczestniczyć w zbliżających się wyborach samorządowych, które mają zasadnicze znaczenie dla losu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Decyzje, jakie zapadają na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych, rzutują bezpośrednio na funkcjonowanie ROD.

 

 
 

 
Krajowa Rada PZD na bieżąco śledzi i ocenia stan przeprowadzania zebrań wszystkich działkowców, do odbywania których zobligowała PZD ustawa z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 


2014-09-29 08:39
 Od wielu lat Związek podejmuje działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD. Działania te polegają m.in. na pozyskiwaniu dokumentacji formalno-prawnej, ujawnianiu praw przysługujących PZD do gruntów ROD w księgach wieczystych, zabezpieczaniu istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy też obronie ROD przed negatywnymi skutkami roszczeń.

  


 
http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg
Podczas trwającej od dwóch miesięcy akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, uzyskał on poparcie przeszło 400 000 osób. Wynik ten już dziś pozwala stwierdzić, że zainicjowana przez Związek kampania pozyskania społecznego poparcia dla inicjatywy służącej ochronie praw działkowców, po raz kolejny osiągnęła sukces.
 
 
 

 
 
 
 
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nałożyła na Polski Związek Działkowców obowiązki, wyznaczając równocześnie termin ich realizacji.

 

  


 
 
 
2014-09-29 08:20
 
Podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 25 września br. Krajowa Rada PZD przyjęła liczne uchwały w sprawie Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się 23 października, w tym: w sprawie przedłożenia pod obrady Zjazdu  projektu statutu PZD; w sprawie tematów, w których powinien się wypowiedzieć  Zjazd; w sprawie porządku obrad Zjazdu oraz w sprawie  utrzymania mandatu komisji statutowej.
 
 
 

2014-09-18 12:36
 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br. (czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD.
 

 


 
 
 
2014-09-24 10:49
 http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 410 tysięcy osób.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2014-09-28 19:43
 Kolejny chełmiński ROD, którym jest ogród Walentego Fiałka w dniu 25 września 2014 r. odbył zebranie wytyczające drogę w przyszłość  i dokonał wyboru stowarzyszenia ogrodowego.
 
 

 
2014-09-24 11:52
2014-09-24 11:50
2014-09-24 11:48
 

 
 
 
  

 
 
2014-09-21 20:29
 
 
  

 
 
 
 
2014-09-19 10:13
 
 
 
Okres wczesnej jesieni potrafi być w przyrodzie wyjątkowo piękny i nie bez podstaw zasłużył sobie na miano „babiego lata”. Działki mienią się jeszcze bogactwem kwiatów, pięknie przebarwionych liści i dojrzałych owoców. W tym czasie przypada też sezonowy szczyt prac ogrodniczych. A niezastąpionym doradcą w jesiennej pielęgnacji działki będzie z pewnością październikowy numer „działkowcaktóry właśnie pojawił się w sprzedaży.
 

 

 
 
 
 
2014-09-19 13:36
2014-09-19 13:32

 

 
 
2014-09-18 17:19
 
 
Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz ROD przekazany został najnowszy numer „Informatora działkowca” w którym można znaleźć m.in. obszerną relację z Krajowych Dni Działkowca, informację na temat przebiegu akcji „Stop rozbiórkom altan”, porozumienia zawartego między ZMP a PZD, prac nad nowym statutem, a także praktyczne porady ogrodnicze. Zachęcamy do lektury.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg
 
 
Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 356 tysięcy osób.

  


2014-09-17 18:53
 Zgodnie z przepisami ustaw prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) – każda organizacja pozarządowa jaką jest stowarzyszenie ogrodowe, utrzymuje się sama z składek członkowskich i innych opłat zbieranych w ramach struktur organizacji. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych oprócz wprowadzenia nowej formy organizacji – stowarzyszenia ogrodowego, jednocześnie mocno ograniczyła możliwości jej utrzymywania.

 

 


2014-09-16 08:36
 http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 324 tysiące osób.

 

 

 


 

2014-09-16 08:35
 
 W dniach 10-11 września 2014 r. odbyła się w Warszawie narada dla inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Głównym jej celem było wypracowanie dalszych działań związanych z wdrażaniem ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

 

 


2014-09-15 13:06
2014-09-15 13:05
2014-09-15 13:04
2014-09-15 13:02

 


2014-09-12 09:13
 W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi konieczności podawania numeru PESEL przez osoby podpisujące się na listach poparcia pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, informujemy, iż wskazanie numeru jest warunkiem uznania ważności podpisu. Wymóg ten wynika z ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

 

 

 


2014-09-11 17:10
 Wydawałoby się, że zebranie działkowców ROD „Jedność” niczym nie różni się od setek czy wręcz tysięcy innych, ale na uwagę zasługuje fakt, iż ogród ten blisko 20 lat temu zerwał wszelkie kontakty ze strukturami Polskiego Związku Działkowców w Toruniu, zostając swego rodzaju „separatystą”. 

 

 


2014-09-11 16:27
 Krajowe Dni Działkowca były uroczystością o niezwykle podniosłym i radosnym charakterze pozwalającą zwieńczyć trud włożony przez wszystkich działkowców w walce o ustanowienie nowej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która zabezpiecza prawa działkowców jak również nakłada na nich liczne obowiązki.

 

 

 


 

2014-09-10 21:19
  Kolejne zebranie zwiazane z wyborem stowarzyszenia do prowadzenia rodzinnego ogrodu działkowego odbyło się 10 września 2014 r w sali Baru Biesiadnego we Włocławku.  W tym dniu spotkali się tam działkowcy ROD Ustronie we Włocławku. 
Przygotowanie i przebieg spotkania podporządkowane były postanowieniom ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. Zadbał o to zarząd ogrodu na czele z prezesem Andrzejem Woźniakiem.

 

 


2014-09-10 19:03
 http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 270 tysiący osób.

 

 


 

2014-09-08 10:13
 Blisko 600 działkowców z całej Polski przyjechało w dniu 6 września do Warszawy, by wspólnie świętować kolejne już Krajowe Dni Działkowca. Rok temu nikt nie miał pewności, że działkowcy będą mogli spotkać się ponownie z okazji tego wielkiego święta. Jednak dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich użytkowników działek uchwalona została nowa ustawa o ROD, która jest gwarantem dalszego istnienia ogrodów działkowych w Polsce.

2014-09-08 21:40
 
"Zwracamy się do Was o kontynuowanie solidarnej obrony naszych wspólnych praw i nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nieprzyjaznym nam środowiskom wciąż zależy na przejęciu terenów ogrodów działkowych. Nie możemy dopuścić do tego, by  w miejscu altan powstały biurowce, apartamentowce czy galerie handlowe. Pamiętajmy, że jedność jest gwarantem naszego sukcesu" - czytamy w Apelu uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014r.

 


 

2014-09-09 20:57
 "Zgromadzeni w dniu 6 września 2014r. uczestnicy Krajowych Dni Działkowca, którzy zjechali do Warszawy z całej Polski by wspólnie świętować dożynki działkowe, pragną przesłać na Pani ręce wyrazy zaniepokojenia i obaw, jakie w środowisku działkowców wywołują inicjatywy podejmowane przez Panią profesor wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Apelujemy  o zaprzestanie angażowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w działania wymierzone przeciwko obywatelskiej ustawie o ROD "- czytamy w liście.
 

 


 


 

 
 
2014-09-03 10:04

 

 

 

 


 

2014-09-04 14:41
 http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane 

 

 

 

 


 • 2014-09-04 08:46
   http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 210 tysięcy osób.

 


 


2014-09-03 14:54
 Ogrody działkowe w centrum uwagi – to hasło, które przyświecało tegorocznemu Międzynarodowemu Kongresowi Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, który odbył się w dniach 28-30 sierpnia w Utrechcie. Poza reprezentantami 14 państw europejskich w Kongresie wzięli także udział przedstawiciele polskich działkowców z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.
 
 

 
 

 

 

 

 

 


2014-09-02 13:59
29 sierpnia 2014 roku odbyła się uroczystość 35-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Budowlaniec” w Grudziądzu.

 

 

 


 
 

 

 

 


http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg

 

 Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 196 tysięcy osób - 01.09.2014.

Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 196 tysięcy osób.

 


  

 

 

 


 
 
 

 

 

 

 


http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg

 

 Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 161 tysięcy osób

Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 161 tysięcy osób.

 


 
 

 

 

 


 
 
 

 

 

 

 


 
 

 

 

  


 
 
 

 

 

 


 
 W sobotę  23 sierpnia 2014 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Przyszłość” we Włocławku odbyły się coroczne obchody Dnia Działkowca.
Spośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas
Prezydent Miasta Włocławka Andrzej Pałucki oraz Radny
Rady Miasta Włocławka Andrzej Rosiński.

 

 


http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg

 

 Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 149 tysięcy osób

Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 149 tysięcy osób.

 


 

 


 Porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców i Związkiem Miast Polskich podpisano w Poznaniu

W dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2014r.) w Urzędzie Miasta Poznania doszło do podpisania oczekiwanego porozumienia. Reprezentujący PZD prezes Związku Eugeniusz Kondracki wraz z członkiem Prezydium KR PZD Zdzisławem Śliwą podpisali ze Związkiem Miast Polskich reprezentowanym przez Prezesa Związku , Prezydenta Poznania  Ryszarda Grobelnego Porozumienie, które kończy spór i określa warunki dalszej współpracy na rzecz rozwoju ogrodów działkowych z poszanowaniem interesów miast i ich mieszkańców. 

 


http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg

 

 Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 110 tysięcy osób

Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskała już minimum, jakie musi uzyskać każdy projekt obywatelski, aby móc móc złożyć go w Sejmie. Wystarczyło niewiele ponad miesiąc, by pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się 110 tysięcy osób.

 


 Pani Teresa Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich zabrała głos w sprawie ogrodów działkowych

W Rzeczpospolitej, w dodatku Rzecz o Prawie, w dniu 20 sierpnia 2014 r. ukazał się obszerny artykuł P. Teresy Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich pod tytułem „Ogródki działkowe a konstytucja”. Jest to reakcja Pani Rzecznik na wystąpienia, nie tylko jak pisze „niektóre oddziały tej organizacji (chodzi o PZD)”, ale wielu jednostek, a przede wszystkim na wystąpienia wielu indywidualnych działkowców. Ze wszystkimi listami można zapoznać się na stronie PZD i może wówczas ich wymowa trafi do opinii publicznej, co obywatele myślą o inicjatywie Pani Rzecznik Praw Obywatelskich.


 

 Czytajcie „działkowca”! 

 

Późne lato to okres niezwykłego bogactwa w przyrodzie, większość roślin dojrzewa i wydaje plony, rozpoczyna się też sezon intensywnych prac na działce. Warto też przy tej okazji zastanowić się nad nowymi roślinami oraz zmianami w działkowej architekturze. Pomysłów i inspiracji z pewnością nie zabraknie we wrześniowym „działkowcu” który właśnie pojawił się w sprzedaży. 

 

 

 


 
 "Nikt z nas nie rozumie tego ataku zaledwie po pół roku funkcjonowania nowej ustawy posiłkując się do tego sugestiami stowarzyszeń działkowych nikogo tak naprawdę niereprezentującymi. Czyżby wątpliwej jakości zdanie kilku sfrustrowanych byłych członków PZD było dla Pani Rzecznik więcej warte?" - piszą członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

 

 


http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpg

 

Projekt „Stop rozbiórkom altan”

poparło już 92 tysiące osób

Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin. Wystarczyły zaledwie trzy weekendowe dni, by pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się 15 tysięcy osób. W sumie działkowcom udało się już zebrać 92 tysiące podpisów.

 

 


 

 
 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 MAPA OKRĘGU TORUŃSKO - WŁOCŁAWSKIEGO PZD

 

  

  

 

 

 

 

 •  
 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony: